Khôi phục dữ liệu 3 ổ cứng bị xóa dữ liệu

Khôi phục dữ liệu 3 ổ cứng bị xóa dữ liệu
Rate this post

Khôi phục dữ liệu 3 ổ cứng mang tới công ty cùng 1 tình trạng là cả 3 đều bị xóa dữ liệu. Ngày 12/01/2016 toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi xong được bàn giao cho anh Sơn – 0989 647 668.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *