Khôi phục dữ liệu 4 ổ cứng cho chị Thi

Khôi phục dữ liệu 4 ổ cứng cho chị Thi
Rate this post

Khôi phục dữ liệu 4 ổ cứng: ổ cứng Seagate (1.5TB), Samsung (500GB), 2 ổ cứng Seagte (500GB) chạy Raid 0. Ổ cứng mang tới tỏng tình trạng đều không nhận. Sau khi tiến hành kiểm tra nguyên nhân do bị chết cơ. Ngày 02/02/2016 toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao lại cho chị Thi – 01685581917.

khoi phuc du lieu 2.2.06.samsung seagate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *