Khôi phục dữ liệu ảnh thẻ 32GB

Khôi phục dữ liệu ảnh thẻ 32GB
Rate this post

– Ngày 23/2/2017 khôi phục dữ liệu ảnh cho anh Nam (O918379986). Thẻ máy ảnh 32GB tình trạng thẻ không truy xuất được dữ liệu, đòi format, khách hàng đã Format. Chúng tôi đã phục hồi thành công data và bàn giao cho khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *