Khôi phục dữ liệu box di động Hitachi Touro mất dữ liệu

Khôi phục dữ liệu box di động Hitachi Touro mất dữ liệu
Rate this post

Tình trạng ổ cứng bị mất dữ liệu, khi kết nối với máy tính xuất hiện thông báo đòi format. Ngày 20/04/2016 khôi phục dữ liệu box di động Hitachi Touro 1TB cho anh Quang – 0985828982. Toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao lại cho khách hàng

Khôi phục dữ liệu Hitachi Touro 1TB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *