Khôi phục dữ liệu Box Western 500GB ghi đè dữ liệu

Khôi phục dữ liệu Box Western 500GB ghi đè dữ liệu
Rate this post

– Ngày 5/12/2016 khôi phục dữ liệu Box Western 500GB cho anh Thành(O936224466). Nguyên nhân chép đè 18GB dữ liệu, ổ bị Bad sector. Sau 1 ngày chúng tôi đã lấy lại toàn bộ dữ liệu và bàn giao cho khách hàng.

Khôi phục dữ liệu Box Western 500GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *