Home / KHÁCH HÀNG / Khôi phục dữ liệu Box Western 500GB ghi đè dữ liệu

Khôi phục dữ liệu Box Western 500GB ghi đè dữ liệu

Khôi phục dữ liệu Box Western 500GB ghi đè dữ liệu
Rate this post

– Ngày 5/12/2016 khôi phục dữ liệu Box Western 500GB cho anh Thành(O936224466). Nguyên nhân chép đè 18GB dữ liệu, ổ bị Bad sector. Sau 1 ngày chúng tôi đã lấy lại toàn bộ dữ liệu và bàn giao cho khách hàng.

Khôi phục dữ liệu Box Western 500GB

Check Also

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từRate this post Ngày 13-9-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *