Home / KHÁCH HÀNG / Khôi phục dữ liệu Box Western 500GB ghi đè dữ liệu

Khôi phục dữ liệu Box Western 500GB ghi đè dữ liệu

Khôi phục dữ liệu Box Western 500GB ghi đè dữ liệu
Rate this post

– Ngày 5/12/2016 khôi phục dữ liệu Box Western 500GB cho anh Thành(O936224466). Nguyên nhân chép đè 18GB dữ liệu, ổ bị Bad sector. Sau 1 ngày chúng tôi đã lấy lại toàn bộ dữ liệu và bàn giao cho khách hàng.

Khôi phục dữ liệu Box Western 500GB

Check Also

ổ cứng Western Destop 320GB hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western Destop 320GB hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western Destop 320GB hỏng đầu từ5 (100%) 1 vote Ngày …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *