Home / KHÁCH HÀNG / Khôi phục dữ liệu thẻ CF 8GB đòi Format

Khôi phục dữ liệu thẻ CF 8GB đòi Format

Khôi phục dữ liệu thẻ CF 8GB đòi Format
Rate this post

– Ngày 29/11/2016 khôi phục dữ liệu thẻ CF 8GB cho anh Hưng(O941749364). Nguyên nhân thẻ nhớ đòi Format. Ngay trong ngày chúng tôi đã phục hồi toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

Check Also

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từRate this post Ngày 13-9-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *