Khôi phục dữ liệu data Hitachi 500GB bad nhẹ

– Ngày 25/2/2017 khôi phục data cho anh Phương (O912905008). Đĩa cứng Hitachi 500GB model: HTS545050 được khách hàng mang đến trong tình trạng ổ cứng không hoạt động, treo đơ. Sau khi kiểm tra xác định ổ cứng bị bad nhẹ. Data được recover xong sau 1 ngày.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button