Khôi phục dữ liệu data ổ cứng Toshiba 500GB

Khôi phục dữ liệu data ổ cứng Toshiba 500GB
Rate this post

– Ngày 9/2/2017 khôi phục data cho anh Giáp (O969242688). Ổ cứng desktop Toshiba 500GB, model: DT01ACA050. Khách hàng mang ổ cứng đến trong tình trạng không hoạt động. Nguyên nhân đầu từ lỗi. Chúng tôi đã phục hồi thành công dữ liệu cho khách hàng và bàn giao sau 1 ngày

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *