Khôi phục dữ liệu HDD desktop Western 500GB bị hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu HDD desktop Western 500GB bị hỏng đầu từ
5 (100%) 1 vote

Ngày 16/6/2017  khôi phục dữ liệu cho anh Trường (O988252270). Nguyên nhân HDD Desktop Western 500GB model: WD5000AAKX bị hỏng đầu tử, kỹ thuật công ty chúng tôi đã khôi phục thành công toàn bộ dữ liệu cho anh Trường.

Khôi phục dữ liệu-WD-500GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *