Khôi phục dữ liệu hdd Hitachi 250GB chết cơ

Khôi phục dữ liệu hdd Hitachi 250GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 18/2/2017 khôi phục dữ liệu ổ đĩa cứng cho anh Tiến  (O984791103). Hdd Hitachi Desktop 250GB model: HDP7250250 . Tình trạng không hoạt động. Sau khi cứu dữ liệu 137 Nguyễn Ngọc Vũ kiểm tra xác định ổ cứng bị chết cơ, khả năng thấp, vật tư hiếm. Tất cả data được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *