Khôi phục dữ liệu hdd laptop Western chết cơ

Khôi phục dữ liệu hdd laptop Western chết cơ
Rate this post

Khôi phục dữ liệu hdd laptop Western 750GB model: WD7500BPVX  vào ngày 09/06/2016. Nguyên nhân do ổ cứng bị chết cơ. Chúng tôi đã bàn giao đầy đủ dữ liệu cho anh Duy – 0981957775.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *