Khôi phục dữ liệu hdd laptop Western hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu hdd laptop Western hỏng đầu từ
Rate this post

Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Western 320GB model: WD3200BEKT vào ngày 08/06/2016. Tình trạng ổ cứng hỏng 1/4 đầu từ. công ty đã tiến hành làm việc và bàn giao lại toàn bộ dữ liệu cho chị Giang – 0904612161.

Khôi phục dữ liệu WD3200BEKT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *