Khôi phục dữ liệu hdd laptop Western đổ nước

Khôi phục dữ liệu hdd laptop Western đổ nước
Rate this post

Khôi phục dữ liệu hdd laptop Western Model: WD3200BPVT  dung lượng 320Gb vào ngày 16.6.2016. Do ổ cứng bị nước đổ vào laptop. Nguyên nhân sau khi kiểm tra ổ bị chết cơ, đĩa kém, khả năng cứu thấp. Bàn giao dữ liệu cho Anh Giao – 0912192983

4969-Giao-Western-320Gb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *