Khôi phục dữ liệu HDD máy bàn Samsung

Khôi phục dữ liệu HDD máy bàn Samsung
Rate this post

Khôi phục dữ liệu HDD máy bàn Samsung cho khách hàng – 0906255191. Ổ cứng Desktop Samsung model: HD161GJ. Ổ cứng bị lỗi đầu từ. Ngày 01/02/2016 toàn bộ dữ liệu được chúng tôi lấy lại và bàn giao lại cho khách hàng sau 1 ngày.

khoi phuc du lieu 1.2.06 HD161GJ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *