Khôi phục dữ liệu HDD PC Samsung hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu HDD PC Samsung hỏng đầu từ
Rate this post

Khôi phục dữ liệu hdd  PC Samsung cho chị Phương – 01629914073. Ổ cứng Desktop Samsung 250GB model: HD253GJ. Khách hàng mang ổ cứng đến trong tình trạng hỏng đầu từ. Đã bàn giao dữ liệu

khôi phục dữ liệu 5.3.06.HD253GJ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *