Home / KHÁCH HÀNG / Khôi phục dữ liệu HDD PC Western cháy mạch

Khôi phục dữ liệu HDD PC Western cháy mạch

Khôi phục dữ liệu HDD PC Western cháy mạch
Rate this post

Khôi phục dữ liệu HDD PC Western 500Gb model: WD5000AAKX. Ổ cứng mang tới trong tình trạng không nhận. Nguyên nhân sau khi kiểm ổ cứng bị cháy mạch, hỏng cơ. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho anh Trọng – 0949912425 vào  ngày 23/02/2016.

khoi phuc du lieu 23.2.06.WD5000AAKX

Check Also

7140 ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ5 (100%) 1 vote …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *