Khôi phục dữ liệu HDD PC Western cháy mạch

Khôi phục dữ liệu HDD PC Western cháy mạch
Rate this post

Khôi phục dữ liệu HDD PC Western 500Gb model: WD5000AAKX. Ổ cứng mang tới trong tình trạng không nhận. Nguyên nhân sau khi kiểm ổ cứng bị cháy mạch, hỏng cơ. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho anh Trọng – 0949912425 vào  ngày 23/02/2016.

khoi phuc du lieu 23.2.06.WD5000AAKX

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *