Khôi phục dữ liệu HDD Samsung 250GB đầu từ hỏng

Khôi phục dữ liệu HDD Samsung 250GB đầu từ hỏng
Rate this post

Ngày 2/5/2017 khôi phục dữ liệu cho chị Huyền (0982501885). HDD Samssung 250GB model: HM251JI. Ổ cứng của chị khi cắm vào máy tính bị treo, nguyên nhân hỏng 1/3 đầu từ. Sau 1 ngày tất cả data được lấy lại thành công và bàn giao cho khách hàng.

Khôi phục dữ liệu samsung 250GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *