Khôi phục dữ liệu HDD Samsung 320GB bị chết cơ

Khôi phục dữ liệu HDD Samsung 320GB bị chết cơ
5 (100%) 1 vote

Ngày 13/6/2017  Khôi phục dữ liệu cho anh Quang (O1655257161). HDD Samsung 320GB model: HD322GJ được anh mang đến cứu dữ liệu – 137 Nguyễn Ngọc Vũ trong tình trạng bị chết cơ, kiến chui. Data được phục hồi và gửi lại cho anh Quang.

Khôi phục dữ liệu Samsung 320GB

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *