Home / KHÁCH HÀNG / Khôi phục dữ liệu HDD Samsung 320GB bị chết cơ

Khôi phục dữ liệu HDD Samsung 320GB bị chết cơ

Khôi phục dữ liệu HDD Samsung 320GB bị chết cơ
5 (100%) 1 vote

– Ngày 13/6/2017  Khôi phục dữ liệu cho anh Quang (O1655257161). HDD Samsung 320GB model: HD322GJ được anh mang đến cứu dữ liệu – 137Nguyễn Ngọc Vũ trong tình trạng bị chết cơ, kiến chui. Data được phục hồi và gửi lại cho anh.

Khôi phục dữ liệu Samsung 320GB

 

Check Also

7248 Seagate 160GB bị chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 160GB bị chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 160GB bị chết cơ5 (100%) 1 vote Ngày …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *