Khôi phục dữ liệu HDD Samsung 500GB Bad nặng

Khôi phục dữ liệu HDD Samsung 500GB Bad nặng
Rate this post

– Ngày 6/3/2017 khôi phục data cho anh Dũng (O1239873388). Hard disk hãng Samsung 500GB model: HM500LI. Hiện tượng đĩa cứng bị bad sector nặng, đã bị fomet , đầu đọc đọc kém. Sau 1 ngày dữ liệu của anh Dũng được recover.

khôi phục dữ liệu HM500LI

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *