Khôi phục dữ liệu hdd Samsung cháy mạch

Khôi phục dữ liệu hdd Samsung cháy mạch
Rate this post

Tình trạng ổ cứng 80GB model: HD082GJ mang tới trong tình trạng  Ngày 7/4/2016 khôi phục dữ liệu hdd cho anh Huân – 01626593732. Ổ cứng Samsung desktop. Ổ cứng không nhận. Chúng tôi tiến hành kiểm tra xác định ổ cứng bị cháy mạch, cơm kêu lọc cọc. Dữ liệu được chúng tôi phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng sau 1 ngày.

khôi phục dữ liệu HD082GJ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *