Khôi phục dữ liệu hdd Seagate 160GB chết cơ

Khôi phục dữ liệu hdd Seagate 160GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 10/3/2017 khôi phục dữ liệu cho anh Minh (O1645281528). Hard disk Seagate 160GB. Biểu hiện bị chết cơ, đĩa kém. Tất cả dữ liệu được lấy lại sau 1 ngày.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *