Khôi phục dữ liệu hdd Seagate 250GB chết cơ

Khôi phục dữ liệu hdd Seagate 250GB chết cơ
Rate this post

Ngày 20/3/2017 khôi phục data cho anh Giang (O1664119338). Hard disk Seagate 250GB model: ST3250312CS. Sau khi kỹ thuật tiến hành kiểm tra xác định hdd bị chết cơ, flatter kém. Data được lấy lại lại toàn vẹn và bàn giao cho anh Giang trong ngày

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *