Khôi phục dữ liệu HDD Seagate 250GB đầu đọc lỗi

Khôi phục dữ liệu HDD Seagate 250GB đầu đọc lỗi
Rate this post

Ngày 4/4/2017 khôi phục dữ liệu cho anh Vũ (O983973906). Hard disk Seagate 250GB đầu đọc lỗi. Data của anh Vũ được lấy lại thành công

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *