Khôi phục dữ liệu hdd Seagate 250GB đầu từ lỗi

Ngày 19/4/2017 khôi phục dữ liệu hard disk cho anh Nha (O972177661). Hard drive Seagate 250GB, đầu từ có vấn đề, flatter kém, khả năng recover thấp. Cứu dữ liệu 137 Nguyễn Ngọc Vũ đã phục hồi thành công data cho quý khách.

Khôi phục dữ liệu Seagate 250GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button