Home / KHÁCH HÀNG / Khôi phục dữ liệu hdd Seagate 250GB đầu từ lỗi

Khôi phục dữ liệu hdd Seagate 250GB đầu từ lỗi

Khôi phục dữ liệu hdd Seagate 250GB đầu từ lỗi
Rate this post

– Ngày 19/4/2017 khôi phục dữ liệu hard disk cho anh Nha (O972177661). Hard drive Seagate 250GB, đầu từ có vấn đề, flatter kém, khả năng recover thấp. Cứu dữ liệu 137 Nguyễn Ngọc Vũ đã phục hồi thành công data cho quý khách.

Khôi phục dữ liệu Seagate 250GB

Check Also

7248 Seagate 160GB bị chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 160GB bị chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 160GB bị chết cơ5 (100%) 1 vote Ngày …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *