Khôi phục dữ liệu HDD Seagate 250GB hỏng đầu đọc

Khôi phục dữ liệu HDD Seagate 250GB hỏng đầu đọc
Rate this post

– Ngày 3/3/2017 khôi phục data hard disk cho anh Hiệp (O984468111). Hard disk Seagate 250GB, model: ST250DM000. Nguyên nhân đầu đọc , đĩa kém. toàn bộ data được phục hồi sau 1 ngày.

khôi phục dữ liệu ST250DM000

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *