Khôi phục dữ liệu Hdd Seagate 40GB bị hỏng cơ

Khôi phục dữ liệu Hdd Seagate 40GB bị hỏng cơ
Rate this post

– Ngày 27/2/2017 khôi phục dữ liệu hard drive cho anh Hoài ở Quảng Ngãi (O989415405). Cứu dữ liệu Nguyễn Ngọc Vũ tiếp hard disk PC Seagate 40GB  qua đường chyển phát nhanh. Sau khi kiểm tra xác đinh ổ cứng bị hỏng cơ. Data được lấy lại và gửi lại cho anh Hoài.

Khôi phục dữ liệu Segate 40GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *