Home / KHÁCH HÀNG / Khôi phục dữ liệu Hdd Seagate 40GB bị hỏng cơ

Khôi phục dữ liệu Hdd Seagate 40GB bị hỏng cơ

Khôi phục dữ liệu Hdd Seagate 40GB bị hỏng cơ
Rate this post

– Ngày 27/2/2017 khôi phục dữ liệu hard drive cho anh Hoài ở Quảng Ngãi (O989415405). Cứu dữ liệu Nguyễn Ngọc Vũ tiếp hard disk PC Seagate 40GB  qua đường chyển phát nhanh. Sau khi kiểm tra xác đinh ổ cứng bị hỏng cơ. Data được lấy lại và gửi lại cho anh Hoài.

Khôi phục dữ liệu Segate 40GB

Check Also

6798 ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ5 (100%) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *