Khôi phục dữ liệu HDD seagate 750GB hỏng 1/4 đầu từ

Khôi phục dữ liệu HDD seagate 750GB hỏng 1/4 đầu từ
5 (100%) 1 vote

Ngày 6/6/2017 khôi phục dữ liệu hdd cho anh Huy (O983586994). HDD Seagate 750GB model: ST975042AS. Nguyên nhân hỏng 1/4 đầu từ, đĩa kém. Theo yêu cầu của khách hàng, chúng tôi đã recover thành công.

Khôi phục dữ liệu-seagate-750GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *