Khôi phục dữ liệu HDD Seagate chết cơ

Khôi phục dữ liệu HDD Seagate chết cơ
Rate this post

Khôi phục dữ liệu HDD Seagate vào ngày 17/02/2016. Tình trạng ổ cứng mang tới không nhận ổ. Qua kiểm tra ổ cứng bị chết cơ. Ổ cứng Model: ST250DM000. Chị Thủy_0934 631 882 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi.

khoi phuc du lieu 17.2.06.ST250DM000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *