Khôi phục dữ liệu hdd Seagate gộp ổ

Khôi phục dữ liệu hdd Seagate gộp ổ
Rate this post

Ổ cứng 80GB bị mất toàn bộ dữ liệu do khách hàng đang ghost bị lỗi, toàn bộ phân vùng gộp lại thành một. Ngày 24/03/2016 khôi phục dữ liệu hdd Seagate cho anh Hải – 0988593948. Dữ liệu được bàn giao cho khách hàng.

Khôi phục dữ liệu hdd Seagate gộp ổ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *