Khôi phục dữ liệu hdd Toshiba 750GB hỏng 1/4 đầu từ

Khôi phục dữ liệu hdd Toshiba 750GB hỏng 1/4 đầu từ
Rate this post

Ngày 13/4/2017 khôi phục data cho anh Tâm (O936768485). Ổ cứng máy tính Toshiba 750GB model: MQ01ABD075 bị hỏng 1/4 đầu từ. Sau 1 ngày dữ liệu được cứu và bàn giao cho anh TâmKhôi phục dữ liệu MQ01ABD075

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *