Khôi phục dữ liệu hdd Western 1TB mất dữ liệu

Ngày 10/4/2017 khôi phục dữ liệu hard drive cho anh Tám (O933551371). Ổ cứng di động Western 1TB bị mất data do cắm vào máy MAC. Tất cả dữ liệu được bàn giao cho quý khách sau 1 ngày.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button