Khôi phục dữ liệu HDD Western 250GB đầu đọc lỗi

5.0
03

Ngày 25/4/2017 khôi phục dữ liệu cho anh Hoàng (O919250380). Ổ cứng Western 250GB model: WD2500AAKX. Nguyên nhân đầu đọc lỗi, đĩa kém. Toàn vẹn data của anh Hoàng đã được phục hồi.

Khôi phục dữ liệu WD2500AAKX

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button