Khôi phục dữ liệu hdd Western 500GB chết cơ

Khôi phục dữ liệu hdd Western 500GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 8/2/2017 khôi phục dữ liệu hdd cho anh Văn Anh (O912005389). Hdd Western 500GB model: WD5000AAKX. Tình trạng ổ cứng không hoạt động. Nguyên nhân chết cơ. Tất cả data được cứu và bàn giao cho quý khách sau 2 ngày.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *