Khôi phục dữ liệu máy ghi âm

Khôi phục dữ liệu máy ghi âm
5 (100%) 3 votes

Bàn giao toàn bộ dữ liệu dữ liệu lại cho chị T – 09899509XX vào ngày 26/04/2016. Tình trạng máy ghi âm của chị T bị mất dữ liệu, khách hàng đã dùng phần mềm can thiệp nhưng không thành công. Khách hàng yêu cầu khôi phục dữ liệu máy ghi âm.

Khôi phục dữ liệu may ghi am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *