Home / KHÁCH HÀNG / Khôi phục dữ liệu Máy Sony do Recover mất dữ liệu

Khôi phục dữ liệu Máy Sony do Recover mất dữ liệu

Khôi phục dữ liệu Máy Sony do Recover mất dữ liệu
Rate this post

– Ngày 10/10/2016 khôi phục dữ liệu máy Sony cho anh Dũng(o1699012088). Do khách hàng chạy Recover mất dữ liệu. Ngay trong ngày toàn bộ dữ liệu được lấy lại và bàn giao cho khách hàng

Check Also

6798 ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ5 (100%) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *