Khôi phục dữ liệu máy tính Hitachi 320GB

Khôi phục dữ liệu máy tính Hitachi 320GB
Rate this post

– Ngày 21/01/2017 khôi phục data cho anh Thủ (O978321123). Ổ cứng máy tính xách tay Hitachi 320Gb (model: HTS7250) mất dữ liệu do fomat nhầm. Công ty đã khôi phục dữ liệu thành công và bàn giao lại cho anh Thủ trong ngày.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *