Khôi phục dữ liệu máy tính Sony cài lại Windows mất dữ liệu

Khôi phục dữ liệu máy tính Sony cài lại Windows mất dữ liệu
Rate this post

– Ngày 7/10/2016 khôi phục dữ liệu máy tính Sony cho chị Thương (O984565135). Do khách hàng cài lại Windows mất dữ liệu và đã chạy phần mềm cứu dữ liệu. Chúng tôi đã phục hồi toàn bộ dữ liệu cho khách hàng sau 1 ngày.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *