Khôi phục dữ liệu máy tính Sony Vaio chạy Recover nhầm

Khôi phục dữ liệu máy tính Sony Vaio chạy Recover nhầm
Rate this post

– Khôi phục dữ liệu máy tính Sony Vaio cho anh Tiến Anh (o904265559). Ngày 29/6/2016. Máy tính của khách hàng bị mất dữ liệu do thao tác nhầm trong quá trình chạy Recover nên bị gộp ổ. Dữ liệu của khách hàng được phục và bàn giao lại cho khách hàng trong ngày.

khoi phuc du lieu SonyVaio

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *