Khôi phục dữ liệu máy tính Sony Vaio Recover nhầm

Khôi phục dữ liệu máy tính Sony Vaio Recover nhầm
Rate this post

– Khôi phục dữ liệu máy tính Sony Vaio 320GB cho anh Hảo (o976478399) ngày 23/6/2016. Máy tính bị mất dữ liệu do khách hàng chạy Recover nhầm nên các phân vùng gộp lại thành một, khách hàng đã chạy phần mềm cứu dữ liệu nhưng không thành công. Chúng tôi đã khôi phục dữ liệu trong ngày và bàn giao lại cho khách hàng.

khôi phục dữ liệu Sony Vaio

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *