Khôi phục dữ liệu thẻ nhớ 16GB bị hỏng

Khôi phục dữ liệu thẻ nhớ 16GB bị hỏng
Rate this post

– Ngày 22/10/2016 khôi phục dữ liệu thẻ nhớ 16GB cho anh Dũng (O912234386). Nguyên nhân thẻ hỏng. Sau 2 ngày tất cả dữ liệu được phục hồi cho khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *