Khôi phục dữ liệu thẻ nhớ 16GB mất dữ liệu

Khôi phục dữ liệu thẻ nhớ 16GB mất dữ liệu
Rate this post

Ngày 05/01/2017 khôi phục dữ liệu thẻ nhớ 16GB cho chị Hiền(O973414768). Nguyên nhân mất dữ liệu. Ngay trong ngày toàn bộ dữ liệu được lấy lại và bàn giao cho khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *