Khôi phục dữ liệu thẻ nhớ mất dữ liệu

Khôi phục dữ liệu thẻ nhớ mất dữ liệu
Rate this post

Thẻ nhớ máy ảnh SD 8GB được anh Duy – 0907975357 mang ổ cứng tới yêu cầu khôi phục dữ liệu thẻ nhớ vào ngày 18/04/2016. Tình trạng thẻ nhớ đòi format, khách hàng đã format và chạy phần mềm cứu dữ liệu nhưng không thành công. Chúng tôi tiến hành phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng ngay sau đó.

khôi phục thẻ nhớ SD 8GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *