Khôi phục dữ liệu thẻ nhớ Sandisk 32GB đòi format

Khôi phục dữ liệu thẻ nhớ Sandisk 32GB đòi format
5 (100%) 4 votes

Ngày 23/8/2017 Khôi phục dữ liệu thẻ nhớ cho khách hàng là anh Tiến (O989909455). Thẻ nhớ Sandisk 32GB được anh mang đến trong tình trạng thẻ nhớ đòi format, mất dữ liệu. Ngay trong ngày, kỹ thuật công ty chúng tôi đã lấy lại toàn bộ dữ liệu cho anh.

khôi phục dữ liệu-The-nho-Sandisk_32GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *