Khôi phục dữ liệu ổ cứng 500Gb hỏng 1/3 đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng 500Gb hỏng 1/3 đầu từ
Rate this post

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western mang tới trong tình trạng bị hỏng 1/3 đầu từ. Ngày 12/01/2016 bàn giao toàn bộ dữ liệu cho anh khách hàng – 0912361283 từ ổ cứng bị hỏng 1/3 đầu từ. Ổ cứng Western 500gb model: WD5000BPVT.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *