Khôi phục dữ liệu ổ cứng camera Western format

Khôi phục dữ liệu ổ cứng camera Western format
Rate this post

Khôi phục dữ liệu ổ cứng camera Western 500GB bị mất dữ liệu do khách hàng đã cắm ổ cứng của đầu camera và máy tính để copy dữ liệu, do định dạng khác nên toàn bộ dữ liệu của đầu camera đã bị format hết. Anh Thủy ở Sơn La – 0972067657 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu vào ngày 22/03/2016.

Khôi phục dữ liệu ổ cứng camera Western format

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *