Khôi phục dữ liệu ổ cứng desktop Hitachi 160GB chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng desktop Hitachi 160GB chết cơ
Rate this post

– Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi 160GB model: HDS721016CLA382 cho anh Hưng (o948939229) ngày 24/6/2016. Hiện tượng ổ cứng không nhận. Nguyên nhân ổ cứng bị chết cơ. Dữ liệu được chúng tôi khôi phục và bàn giao lại cho khách hàng.

khôi phục dữ liệu ổ cứng HDS721016CLA382

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *