Khôi phục dữ liệu ổ cứng desktop Samsung 80GB

Khôi phục dữ liệu ổ cứng desktop Samsung 80GB
Rate this post

– Khôi phục dữ liệu ổ cứng desktop Samsung 80GB model: HD080HJ cho chị  My (o933080586) ngày 22/6/2016. Ổ cứng có hiện tượng không nhận, phát ra tiếng kêu. Sau khi kiểm tra xác định bị chết cơ, đĩa kém. Toàn bộ dữ liệu được khôi phục và bàn giao lại cho khách hàng sau 1 ngày.

khôi phục dữ liệu HD080HJ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *