Khôi phục dữ liệu ổ cứng desktop Samsung chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng desktop Samsung chết cơ
Rate this post

Khôi phục dữ liệu ổ cứng desktop Samsung mang tới trong tình trạng bị chết cơ. Ngày 27/05/2016 công ty tiến hành làm việc và bàn giao dữ liệu lại cho Anh Đăng – 0965471288. Ổ cứng  dung lượng 80Gb, Model: HD082GJ.

Khôi phục dữ liệu ổ cứng desktop Samsung chết cơ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *