Khôi phục dữ liệu ổ cứng desktop Seagate cháy mạch

Khôi phục dữ liệu ổ cứng desktop Seagate cháy mạch
Rate this post

Bàn giao dữ liệu sau khi phục hồi thành công lại cho Anh Triều – 0941236636. Khách hàng yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng desktop Seagate dung lượng 500Gb, Model: WD5000AAKX vào ngày 28/04/2016. Tình trạng ổ mang tới không nhận trong windows. Qua kiểm tra nguyên nhân ổ bị cháy mạch, hỏng đầu từ.

Khôi phục dữ liệu WD5000AAKX

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *