Khôi phục dữ liệu ổ cứng desktop WD 500GB chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng desktop WD 500GB chết cơ
Rate this post

– Khôi phục dữ liệu ổ cứng desktop Western 500GB model: WD500AAKX cho anh Hà (o1668584618) ngày 25/6/2016.  Khách hàng mang ổ cứng đến trong tình trạng không hoạt động. Nguyên nhân ổ cứng bị chết cơ. Sau 1 ngày toàn bộ dữ liệu được khôi phục và bàn giao lại cho khách hàng.

khôi phục dữ liệu WD500AAKX

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *